Sim Năm Sinh 1999

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 096.81.81.999 105.000.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 07777.61.999 32.000.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0767.191.999 15.000.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0764.211.999 2.400.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 0783.431.999 2.000.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Mobifone 0767.221.999 4.000.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Mobifone 076.41.41.999 10.000.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 085.777.1.999 15.300.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 0937.501.999 19.200.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 077.66.71.999 8.000.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0786.331.999 6.000.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0777.941.999 3.800.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 07.07.011.999 15.200.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0937.481.999 16.000.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0774.931.999 2.400.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0773.741.999 2.000.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0937.541.999 19.200.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0784.201.999 5.500.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0784.651.999 5.500.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0777.141.999 10.000.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 08.28.06.1999 24.700.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Vinaphone 085.808.1999 25.700.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vinaphone 0828.511.999 12.400.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0823.91.1999 26.600.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 08177.81.999 16.600.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 0828.98.1999 41.000.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 0843.981.999 10.700.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 0828.19.1999 26.300.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Vinaphone 0828.93.1999 11.700.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Vinaphone 082.886.1999 40.700.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Vinaphone 085.939.1999 26.000.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Vinaphone 082.883.1999 19.000.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Vinaphone 0828.91.1999 26.600.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Vinaphone 0823.93.1999 26.600.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Vinaphone 08177.51.999 16.200.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Vinaphone 0828.14.1999 12.400.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Vinaphone 083.567.1999 23.800.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Vinaphone 082.884.1999 18.600.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Vinaphone 085.668.1999 26.200.000 Đặt mua
51 Sim năm sinh Vinaphone 0834.93.1999 18.100.000 Đặt mua
52 Sim năm sinh Vinaphone 082.334.1999 16.400.000 Đặt mua
53 Sim năm sinh Vinaphone 08.1986.1999 33.300.000 Đặt mua
54 Sim năm sinh Vinaphone 082.555.1999 32.500.000 Đặt mua
55 Sim năm sinh Vinaphone 0833.27.1999 16.100.000 Đặt mua
56 Sim năm sinh Vinaphone 085.33.11.999 19.000.000 Đặt mua
57 Sim năm sinh Vinaphone 0833.26.1999 12.400.000 Đặt mua
58 Sim năm sinh Vinaphone 081.444.1.999 18.700.000 Đặt mua
59 Sim năm sinh Vinaphone 082.852.1999 8.940.000 Đặt mua
60 Sim năm sinh Vinaphone 0833.67.1999 16.100.000 Đặt mua
61 Sim năm sinh Vinaphone 0828.90.1999 13.300.000 Đặt mua
62 Sim năm sinh Vinaphone 0858.57.1999 12.400.000 Đặt mua
63 Sim năm sinh Vinaphone 0828.97.1999 11.700.000 Đặt mua
64 Sim năm sinh Vinaphone 0828.96.1999 11.800.000 Đặt mua
65 Sim năm sinh Vinaphone 0837.37.1999 26.600.000 Đặt mua
66 Sim năm sinh Vinaphone 084.339.1999 17.100.000 Đặt mua
67 Sim năm sinh Vinaphone 0823.97.1999 8.960.000 Đặt mua
68 Sim năm sinh Vinaphone 08555.41.999 18.100.000 Đặt mua
69 Sim năm sinh Vinaphone 085.676.1999 16.200.000 Đặt mua
70 Sim năm sinh Vinaphone 0837.38.1999 18.100.000 Đặt mua
71 Sim năm sinh Vinaphone 085.333.1.999 22.600.000 Đặt mua
72 Sim năm sinh Vinaphone 083.523.1999 12.400.000 Đặt mua
73 Sim năm sinh Vinaphone 085.979.1999 26.000.000 Đặt mua
74 Sim năm sinh Vinaphone 082.885.1999 19.000.000 Đặt mua
75 Sim năm sinh Vinaphone 0828.16.1999 25.900.000 Đặt mua
76 Sim năm sinh Vinaphone 082.345.1999 40.900.000 Đặt mua
77 Sim năm sinh Vinaphone 082669.1999 18.500.000 Đặt mua
78 Sim năm sinh Vinaphone 082.887.1999 19.000.000 Đặt mua
79 Sim năm sinh Vinaphone 083.688.1999 32.600.000 Đặt mua
80 Sim năm sinh Vinaphone 0835.22.1999 16.200.000 Đặt mua
81 Sim năm sinh Vinaphone 0858.56.1999 12.700.000 Đặt mua
82 Sim năm sinh Vinaphone 0834.67.1999 16.400.000 Đặt mua
83 Sim năm sinh Vinaphone 08177.91.999 17.100.000 Đặt mua
84 Sim năm sinh Vinaphone 082994.1999 19.000.000 Đặt mua
85 Sim năm sinh Vinaphone 0828.95.1999 12.600.000 Đặt mua
86 Sim năm sinh Vinaphone 0833.24.1999 13.300.000 Đặt mua
87 Sim năm sinh Vinaphone 085.779.1999 19.000.000 Đặt mua
88 Sim năm sinh Vinaphone 0855.33.1999 17.100.000 Đặt mua
89 Sim năm sinh Vinaphone 0828.94.1999 12.500.000 Đặt mua
90 Sim năm sinh Vinaphone 08555.31.999 19.000.000 Đặt mua
91 Sim năm sinh Vinaphone 082559.1999 12.500.000 Đặt mua
92 Sim năm sinh Vinaphone 084.338.1999 10.800.000 Đặt mua
93 Sim năm sinh Vinaphone 0828.07.1999 11.700.000 Đặt mua
94 Sim năm sinh Vinaphone 08177.61.999 16.900.000 Đặt mua
95 Sim năm sinh Vinaphone 083.323.1999 17.100.000 Đặt mua
96 Sim năm sinh Vinaphone 0825.95.1999 17.100.000 Đặt mua
97 Sim năm sinh Vinaphone 082.88.11.999 41.800.000 Đặt mua
98 Sim năm sinh Vinaphone 085.345.1999 25.800.000 Đặt mua
99 Sim năm sinh Vinaphone 0838.77.1999 16.200.000 Đặt mua
100 Sim năm sinh Vinaphone 082.667.1999 13.300.000 Đặt mua
101 Sim năm sinh Vinaphone 0833.25.1999 12.800.000 Đặt mua
102 Sim năm sinh Vinaphone 0822.62.1999 16.300.000 Đặt mua
103 Sim năm sinh Vinaphone 082.666.1999 40.700.000 Đặt mua
104 Sim năm sinh Vinaphone 082.818.1999 37.000.000 Đặt mua
105 Sim năm sinh Viettel 0356.38.1999 13.400.000 Đặt mua
106 Sim năm sinh Mobifone 076543.1999 15.500.000 Đặt mua
107 Sim năm sinh Mobifone 0778.67.1999 6.410.000 Đặt mua
108 Sim năm sinh Mobifone 0775.05.1999 6.410.000 Đặt mua
109 Sim năm sinh Mobifone 0765.87.1999 5.590.000 Đặt mua
110 Sim năm sinh Mobifone 0776.69.1999 9.800.000 Đặt mua
111 Sim năm sinh Mobifone 0778.69.1999 7.340.000 Đặt mua
112 Sim năm sinh Mobifone 0778.70.1999 4.570.000 Đặt mua
113 Sim năm sinh Mobifone 0778.62.1999 5.430.000 Đặt mua
114 Sim năm sinh Mobifone 07.76.76.1999 10.200.000 Đặt mua
115 Sim năm sinh Mobifone 0767.03.1999 5.910.000 Đặt mua
116 Sim năm sinh Mobifone 0778.97.1999 7.370.000 Đặt mua
117 Sim năm sinh Mobifone 0778.87.1999 8.300.000 Đặt mua
118 Sim năm sinh Mobifone 0769.85.1999 6.060.000 Đặt mua
119 Sim năm sinh Mobifone 0703.88.1999 21.500.000 Đặt mua
120 Sim năm sinh Mobifone 0775.75.1999 10.200.000 Đặt mua